SET ULANG KAJI 
 KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN 2  
KEMAHIRAN TEKNIKAL
MASA 35 MINIT
 
Nama : .......................................................................................... Tingkatan: ..............................
 
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
 A : Namakan 3 alatan yang ditunjukkan di bawah

1

2

3
[ 3 markah]
 
B. Padankan 3 alatan dengan bahan pencantum di bawah
         
1
                                       
         
2
 
         
3
 
[ 3 markah]
 
C. Tandakan ( / )  untuk bahan-bahan yang digunakan sebagai kemasan projek
Turpentine (          ) Syelek (       ) Cat Licau (         )
[ 3 markah ]
 
D: LUKISAN TEKNIK
- Namakan alatan lukisan teknik dibawah

 

 

 
[ 3 markah]
E. Pandankan  3 jenis garisan dengan kegunaannya dalam lukisan teknik
 
1. _____________________    = [                                               ]  
   
2. ------ - ------- - ------- - ------- - -------    =  [                                                                        ]  
   
3. --------------------------------------------   =  [                                                                         ]  
[ 3 markah ]  
ELEKTRONIK  
F. Tandakan ( / ) atau ( X ) bagi padanan komponen dengan simbol  yang diberikan  di bawah   
   
 
[ 3 markah ]  
   
G. Tandakan ( / ) betul dan ( X ) salah bagi kenyataan di bawah  
   
1. LED ialah sejenis  diod   (             )  
   
2. LED tidak boleh disambung secara terus pada punca voltan yang lebih daripada 3 volt  (               )  
   
3. Fungsi kapasitor ialah untuk menyimpan  dan membuang  cas elektrik  (                )  
[ 3 markah ]  
MASAKAN  
-H. Senaraikan 3 contoh makanan hidangan sepinggan lengkap  

1.  Bubur Nasi

2.

3.

4
 
[ 3 markah ]  
TANAMAN HIASAN  
I. Labelkan  3 bahan yang digunakan dalam campuran medium memasu di bawah berdasarkan ramuan yang diperkenalan oleh John Inns Potting  
   

i.

ii.

iii.
 
   
LUKISAN TEKNIK - ELEKTIF  
J. Namakan bentuk geometri yang dihasilkan daripada lukisan hamparan  di bawah  

 

 

 
[3 markah ]  
K. Namakan 3 jenis pandangan bagi unjuran ortografik di bawah  
 
[ 3 markah ]  
   
   
USAHAWAN  
L. Nyatakan 3 lagi ciri-ciri penting seorang usahawan  
 
[3 markah ]  
M. Namakan satu agensi yang ditugaskan membantu usahawan di bawah  
   
1 .  ...................................................  ---> Membantu usahawan dalam penyelidikan
   
2.   ...................................................  ----> Membantu usahawan dalam memberi bimbingan dan latihan
 
3.   ...................................................  -----> Memberikan pinjaman kewangan
 
[ 3 markah ]  
ELEKTRONIK ELEKTIF  
N. Namakan 3 komponen elektronik  

 

 
 
 
[3 markah]  
O. Namakan 3 alatan untuk mematri yang ditunjukkan di bawah

 
   
[ 3 markah]
Disediakan oleh: Muhammad Khairi