STANDARAD  PRESTASI  KEMAHIRAN HIDUP

TINGKATAN  1

B1D1E1
  TAJUK :
ORGANISASI
KESELAMATAN

 

NAMA  
TINGKATAN  
TARIKH  
Namakan 4 amalan 4M yang perlu diamalkan di dalam bengkel.

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________

4. ________________________________________________________
Semakan: Tarikh: