WEB PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN DUA  
 
 
 
Hak Cipta © Muhammad Khairi. 2006
SMK Bukit jana, 34600 Kamunting, Perak