Borang dan Contoh Evidens PBS

Tingkatan 2
  Lukisan Teknik (Teras)
1 B1D3E1 Senarai Nama Alatan
2 B2D3E1 Alatan dan Fungsi
3 B3D3E1 Melukis Unjuran Ortografik
4 B4D3E1 Melukis Ortografik dengan daya usaha
  Elektronik (Teras)
1 B1D2E1 Nama komponen dan simbol
2 B2D2E1 Pandankan fungsi komponen
3 B3D2E1 Baca nilai perintang
4 B3D2E2 Terjemah litar
  Reka Bentuk dan Teknologi (Teras)
1 B1D1E1 Kaedah Mencantum
2 B1D1E2 Jenis Bahan
3 B2D1E1 Alatan dan Fungsi
4 B2D1E2 Bahan dan Sifat
5 B3D1E1 Jadual Kerja
  Tanaman Hiasan (Teras)
1 B1D5E1 Tujuan memasu
2 B1D5E2 Ciri Pemasuan semula
  Masakan (Teras)
1 B1D4E1 Faktor rancang menu
2 B1D4E2 Maksud hidangan lengkap
3 B1D4E3 Hidangan sepinggan lengkap
4 B2D4E1 Adab makan
  Usahawan (Elektif)
1 BID7E1 Jenis bantuan perniagaan
2 B2D7E1 Fungsi agensi yang membantu
  Asas Perniagaan
1 B1D6E1 Nama perniagaan runcit besaran
2 B2D6E1 Agensi yang membantu usahawan
  Penubuhan dan Pengendalian Perniagaan
  B1D7E1  
     
  Simpan Kira
1 B1D9E1 Jenis Aset
2 B1D9E2 Liabiliti
3 B1D9E3 Catatan Bergu
4 B2D8E1 Mengkelaskan Butiran Urusniaga
5 B3D4E1 Merekod urusniaga
6 B3D4E2 Merekod urusniaga kredit
7 B3D4E3 Merekod urusniaga dalam Buku Tunai
8 B4D4E1 Merekod urusniaga tunai
9 B4D4E2 Merekod urusniaga kredit
10 B4D4E3 Merekod urusniaga dalam buku Tunai
     
  ELEKTIF KEMAHIRAN TEKNIKAL
  Lukisan Teknik
  B3D4E4 Melukis keratan penuh
     
     
     
  Elektronik
  B1D6E1 Jenis Diod
  B1D6E2 Simbol Doid dan Perintang Peka Cahaya