Borang dan Contoh Evidens PBS

Tingkatan Satu
  Reka Bentuk dan Teknologi
1 B1D1E1 Organisasi dan Keselamatan Bengkel
2 B2D1E1 Langkah-langkah Keselamatan
3 B1D2E1 Faktor reka bentuk
4 B1D2E2 Alatan tangan dan Mesin
5 B2D2E1 Bahan kemasan
6 B1D2E3 Mengenal pasti masalah
7 B3D1E1 Lakaran Bebas
8 B4D1E1 Lakaran Bebas
9 B5D1E1 Lakaran Bebas
10 B6D1E1 Lakaran Bebas
  Elektrik
1 B1D3E1 Kegunaan Elektrik
2 B2D3E1 Fungsi Alatan tangan
3 B3D3E1 Membuat pendawaian plag 3 pin
4 B4D3E1 Membuat pendawaian plag 3 pin
    Membuat pendawaian plag 3 pin
  Kerja Paip
1 B1D4E1 Sistem bekelan air
2 B2D4E1 Sistem bekalan air
3 B2D4E2 Jenis penyambung paip
4 B3D3E1 Menyelenggara perangkap
5 B4D3E1 Menyelenggara perangkap
  Jahitan
1 B1D5E1 Jenis mesin jahit
2 B2D5E1 Fungsi bahagian mesin jahit
3 B3D4E1 Menjahit kertas tanpa benang
4 B4D5E1 Menjahit kertas tanpa benang
  Tanaman Hiasan
1 B1D6E1 Jenis keratan batang
2 B2E6E1 Medium menanam
3 B3D5E1 Mengubah keratan dari semaian             
  Perdagangan dan Keusahawanan
1 B1D7E2 Perkembangan perniagaan
2 B1D7E2 Bentuk perniagan
3 B1D7E1 Jenis perniagaan
4 B1D7E3 Jenis milikan perniagaan
5 B2D7E2 Perbesaan antara jenis milikan
6 B1D7E4 Faktor mempengaruhi perniagaan
7 B1D8E2 Menubuhkan perniagaan
8 B1D8E1 Dokumen menubuhkan perniagaan
9 B2E8E1 Kendalian dan kawalan perniagaan
10 B3D6E1 Penyata aliran tunai
11 B4D6E1 Penyata aliran tunai
12 B5D6E1 Penyata aliran tunai
  Simpan rekod
1 B1D9E1 Jenis dokumen
2 B2D9E1 Dokomen sebelum dan selepas
3 B2D9E2 Maklumat penting dalam dokumen
  Pengeluaran
1 B2D10E1 Maksud pengeluaran
2 B2D10E2 Kos projek