STANDARD  PRESTASI  KEMAHIRAN HIDUP

TINGKATAN  2

B3D2E2
  TAJUK :
ELEKTRONIK

NAMA  
TINGKATAN  
TARIKH  
Menterjemah semua komponen dalam lukisan skematik kepada lukisan bergambar .
 
 

     
 
Semakan: Tarikh: