STANDARD  PRESTASI  KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

TINGKATAN  2

B3D1E1
  TAJUK :
RBT
(TERAS)

 

NAMA  
TINGKATAN  
TARIKH  
Menyediakan satu jadual kerja projek
 
 
Nama Projek : .........................................................................................
 
JADUAL KERJA
Aktiviti \ Minggu Minggu
1
Minggu 
2
Minggu
3
Minggu
4
Minggu
5
Minggu
6
Minggu
7
Minggu
8
Minggu
9
Mengenal Pasti Masalah                  
Mengumpul Maklumat dan Data                  
Menjana Idea dan memilih projek                  
Mengukur dan Menanda                  
Memotong                  
Mencantum/memasang                  
Menguji dan pengubahsuaian                  
Memebuat Pengemasan                  
Dokumentasi dan persembahan                  
 
     
 
Semakan: Tarikh: