STANDARD  PRESTASI  KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

TINGKATAN  2

B2D7E1
  TAJUK :
USAHAWAN

NAMA  
TINGKATAN  
TARIKH  

A i) terangkan agensi berikut dari segi bantuan yang diberikan kepada usahawan:

 
         
     ..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
         
         
  2   ..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
 

 

     
 
Semakan: Tarikh:

 

body>