STANDARD  PRESTASI  KEMAHIRAN HIDUP

TINGKATAN  2

B2D2E1
  TAJUK :
ELEKTRONIK

NAMA  
TINGKATAN  
TARIKH  
Pandankan gambar rajah alatan dengan fungsinya .
 
Alatan
 
Fungsi
Mengawal atau menghadkan aliran arus elektrik di dalam litar dan untuk mendapatkan susutan voltan di dalam litar.

Mengeluarkan cahaya.
Meninggikan arus,voltan,kuasa dan menjadi suis kawalan di dalam litar

Menyimpan dan membuang cas elektrik
 
Semakan: Tarikh: