STANDARD  PRESTASI  KEMAHIRAN HIDUP

TINGKATAN  2

B1D1E2
  TAJUK :
RBT

NAMA  
TINGKATAN  
TARIKH  
Pandankan gambar rajah jenis jenis bahan di bawah
 
Alatan
 
 
 
 
Nama Bahan

Aluminium
 

PVC
 

Perspek
 
 
Semakan: Tarikh: