STANDARD  PRESTASI  KEMAHIRAN HIDUP

TINGKATAN  2

B2D1E1
  TAJUK :
RBT

NAMA  
TINGKATAN  
TARIKH  
Terangkan sifat-sifat bagi bahan-bahan yang digunakan di bawah
 
Jenis Bahan Sifat-Sifat bahan
 

PVC

..................................................................................

..................................................................................

.................................................................................

 
Aluminium

.......................................................................................

........................................................................................

.........................................................................................

 
Perspek

........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

 
Semakan: Tarikh: