STANDARAD  PRESTASI  KEMAHIRAN HIDUP

TINGKATAN  2

B1D7E1
  TAJUK :
PERNIAGAAN

NAMA  
TINGKATAN  
TARIKH  
Namakan 4 jenis bantuan perniagaan .

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________

4. ________________________________________________________
Semakan: Tarikh: