STANDARD  PRESTASI  KHB

TINGKATAN  2

B1D6E1/E2
  TAJUK :
ELEKTRONIK
(KT)

 

NAMA
 
TINGKATAN
 
TARIKH
 
 
 
 
Jenis-jenis diod
- Nyatakan dua jenis diod
     
     
 
 1.


 
 
 
 2.


 
 
     
  Lukiskan simbol diod  
 
1.


 
 
  Lukiskan simbol perintang peka cahaya  
 
2.


 
 
 
 
     
 
Semakan: Tarikh: