STANDARAD  PRESTASI  KEMAHIRAN HIDUP

TINGKATAN  2

B1D6E1
  TAJUK :
PERNIAGAAN

NAMA  
TINGKATAN  
TARIKH  
Namakan 2 jenis perniagaan runcit besar-besaran

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________

 
Semakan: Tarikh: