STANDARD  PRESTASI  KHB

TINGKATAN  2

B1D5E1/E2
  TAJUK :
TANAMAN
HIASAN
(TERAS)

 

NAMA
 
TINGKATAN
 
TARIKH
 
 
 
 
Tujuan Pemasuan Semula
- Nyatakan dua tujuan pemasuan semula tanaman hiasan
     
     
 
 1.


 
 
 
 2.


 
 
     
  Nyatakan dua ciri-ciri tanaman yang perlu pemasuan semula  
 
1.


 
 
 
2.


 
 
 
 
     
 
Semakan: Tarikh: