STANDARD  PRESTASI  KHB

TINGKATAN  2

B1D4E2/E3
  TAJUK :
MASAKAN
(TERAS)

 

NAMA
 
TINGKATAN
 
TARIKH
 
 
 
 
Hidangan Sepinggan Lengkap
- Nyatakan maksud hidangan sepinggan lengkap
     
 
 
 
 
     
     
  Berikan tiga contoh hidangan sepinggan lengkap  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
     
 
Semakan: Tarikh: