STANDARAD  PRESTASI  KEMAHIRAN HIDUP

TINGKATAN  2

B1D3E1
  TAJUK :
LUKISAN TEKNIK

NAMA  
TINGKATAN  
TARIKH  
Namakan 4 Jenis alalatan lukisan teknik .

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________

4. ________________________________________________________
Semakan: Tarikh: