STANDARD  PRESTASI  KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

TINGKATAN  2

B1D1E1
  TAJUK :
RBT

NAMA  
TINGKATAN  
TARIKH  
Padankan nama bagi kaedah mencantum bahagian projek .
 
Kaedah Mencantum
Riveter
 
Pemotong Perspek
 
 Menggunakan Glu Panas
 
Nama Aktiviti

Menggunakan Dawai Kokot

 

Menggunakan glu panas.

 

Menggunakan skru benam sendiri

 
 
Semakan: Tarikh: